Contact school en ouders / ouderbetrokkenheid

Het team van IKC Koningin Wilhelmina staat bekend als; toegankelijk en gastvrij. Wij vinden een goede relatie met de kinderen en hun ouders belangrijk. Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. 
Dit willen we niet alleen vorm geven door de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR), maar ook door:

 • het onderwijscafé / presentatieavond, waarin diverse thema’s kunnen worden uitgewerkt.
 • de talentenbank, waarin we de talenten van ouders inzetten voor de school.
 • de groepsouder, als spin in het web tussen de leerkracht en de ouders. 
 • de inloopmorgen voor ouders.

Wij informeren ouders en andere betrokkenen over alles wat er op en rond de school gebeurt. Dit doen wij o.a. door:

 • de website van de school www.ikckoninginwilhelmina.nl
 • de schoolgids
 • de schoolkalender 
 • de nieuwskrant. 
 • het online communicatieplatform “Social Schools”. Via Social Schools hebben wij regelmatig contact met ouders over de laatste ontwikkelingen.
 • kennismakingsbezoek groep 1
 • startgesprekken
 • informatieavond 
 • ouder – kind gesprekken 
 • leerling rapport 

Voor eventuele vragen kunt u altijd bij de directeur of groepsleerkracht terecht.