Ouderraad

Deze bestaat uit een aantal door de ouders van onze school gekozen leden en één leerkracht. Deze raad kan de Medezeggenschapsraad adviseren, maar ook wensen en vragen kenbaar maken. 
De ouderraad houdt zich vooral bezig met activiteiten die niet direct het lesgeven betreffen, zoals Sinterklaas, kerst, sportdag, schoolreizen, open dag e.d.). Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De leden van de ouderraad vindt u in de schoolgids in hoofdstuk 12.